Radyo ve telsiz amatörleri, değerli üyelerimiz,

Bir ilimizde yakın geçmişte vuku bulan ve bir amatörün "5809 sayılı yasaya muhalefet" suçundan mahkemece 40.000 TL cezaya çarptırılması üzerine basına yansıyan olay hepinizin malumudur. Yapılan soruşturma çerçevesinde söz konusu operatörün kullandığı telsiz cihazının BTK tarafından incelendiği ve cihaz hafızasında amatör bant planı dışında kalan bazı kurumsal frekansların kayıtlı olduğunun tespit edildiği anlaşılmaktadır.

Yaşanan bu olay, cihaz ya da belge sahibi olan bazı operatörlerin ne yazık ki sorumlu oldukları mevzuata yeterince hakim olmadıklarını ve cemiyetimiz tarafından daha önce de yapılan uyarıların ne denli haklı olduğunu gösteren üzücü bir örnektir. TRAC Ankara olarak tüm telsiz ve radyo amatörlerinin uymakla yükümlü oldukları ilgili mevzuat hükümlerine hakim olmaları ve yasal olarak amatörlere ayrılmış bant planına bağlı kalmaları gerektiğini, bu vesileyle bir kez daha ve önemle hatırlatırız.

Değerli üyelerimiz,

Sizlerin de bu konuda duyarlı olmanız ve çevrenizde rastlamanız olası bilinçsiz operatörleri bilgilendirmeniz, bu tür tatsızlıkların yaşanmaması ve sorumlu amatörlerin de töhmet altında kalmamaları adına yararlı olacaktır. Anlayış ve hassasiyetinizden ötürü teşekkür eder; Dünya Amatör Telsizciler Günü'nünüzü bir kez daha kutlarız.

TRAC Ankara Şube Başkanlığı

İlgi için:

https://www.trac.org.tr/amator-telsizcilik/yonetmelikler/

TA Bant Planı (PDF)

TRAC Ankara

18 Nisan 2021