Birleşmiş Milletlere bağlı Uluslararası Telekomünikasyon Birliği (ITU) tarafınca resmen tanınmış bir haberleşme servisi olan “amatör telsizcilik”, -her ne kadar ondan ibaret olmasa da- afet hâlinde dahi kesilmeyen telsiz iletişim imkânı nedeniyle, bu yönüyle de bilinen bir uğraştır. Yine bilindiği üzere ülkemizde resmen amatör telsizci olabilmek için Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından yılda iki kez yapılan sınavlardan birinde başarılı olmak ve karşılığında verilen belgeye hak kazanmak gerekmektedir.

amator-telsizcilik-belgesi-ornek.jpg
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından verilen Amatör Telsizcilik Belgesi örneği

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü Telsiz İşletme Müdürlüğü tarafından verilen Amatör Telsizcilik Belgesi, bir amatör telsiz operatörünün resmi olarak kullanabileceği yegâne belgedir. Bunun dışında üzerinde “telsiz operatörü”, "amatör telsiz operatörü", "acil haberleşme operatörü", “afet ve acil haberleşme birimi” vb. ibarelerin yer aldığı; hele ki genel biçim itibariyle açıkça polis rozetini andıran ve nitekim yine “rozet” adı altında piyasada açıkça satıldığını tespit ettiğimiz nesnelerin hiçbiri meşru değildir!

Yazık ki bu uydurma rozetler, bilinçsiz yurttaşlarımız tarafından satın alınabilmekte; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından tahsis edilen belge yerine taşınabilmekte ve kamu görevlilerine resmiymişçesine ibraz edilebilmektedir. Dahası bazı şahısların kendilerini emniyet mensubu gibi gösterme çabalarında da bu gibi nesneleri araç olarak kullanabildikleri, emniyet teşkilatımızın tespitleri ile de sabit olup, bu şekilde basına yansımış vakalardır.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Ankara Şube Başkanlığı ve üyeleri olarak bizler, hangi surette olursa olsun bu gibi sahte rozet vb. nesnelerin satılmasını, satın alınmasını, taşınmasını ve kamu görevlilerine ibrazını doğru bulmuyor; amatör telsizciliğin kamu kurum ve kuruluşları nezdindeki itibarını zedelemesinden endişe ettiğimiz bu gibi yakışıksız uygulamalardan büyük rahatsızlık duyuyoruz. Satıcısına para kazandırmaktan başka bir yararı olamayacağı gibi, türlü suiistimale zemin hazırlamak suretiyle kamu zararına neden olabilecek bu gibi nesnelerin satışı kesinlikle yasaklanmalıdır! İlanlarda yer verilen “sivile satılmaz” vb. ifadeler ile mazur gösterilmeye çalışılan bu sahtecilik derhal önlenmelidir! İlgili ve yetkili tüm mercilere, bu nesnelerin ticaretine aracılık edenlere, tüm radyo amatörlerine ve kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti
Ankara Şube Başkanlığı

TRAC Ankara

27 Ocak 2021