YM2KT

YM2KT

Bağlanıyor...

Hakkında

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC)

TRAC, 1962 yılında kurulmuş bir amatör radyo derneği olup; alanında Türkiye'nin en köklü oluşumudur. Derneğimiz, 1965 yılından beri Uluslararası Amatör Telsizciler Birliğine (IARU) de üyedir.

TRAC, kurulduğu günden bu yana Türkiye'de radyo amatörlüğünün tanınması ve meraklılarının eğitilmesine yönelik pekçok çalışma yaptığı gibi, toplumsal sorumluluğu çerçevesinde ilgili diğer kurum ve kuruluşlar ile de işbirliğinde bulunmuştur. 1983 yılında amatör telsizciliğin resmen tanınması ve afetlerdeki öneminin tespit edilmesi, kurumsal çalışmaların da önünü açmış; bu durum TRAC tarafından da bir görev ve sorumluluk olarak kabul edilmiştir.

Türkiye'de afetler ve acil durumlar konusunda hizmet veren ilk gönüllü kuruluş TRAC olmuştur. 1991 yılındaki "Birinci Körfez Savaşında" Sivil Savunmaya "İkaz Alarm Haberleşmesi" konusunda sağlanan saha desteği, TRAC tarafından verilen ilk "gerçek olay" hizmeti olup; Cemiyetin Bakanlar Kurulunca “kamu yararına çalışan dernek” statüsüne layık görülmesi sonucunu doğurmuştur. 1991 Tiflis Depremi, 1992 Erzincan Depremi, 1995 Dinar Depremi, 1998 Batı Karadeniz Sel Felaketi ile Adana-Ceyhan depremi ve 1999 Körfez ile Düzce-Kaynaşlı depremleri bu anlamda öne çıkan diğer örneklerdir.

1998 yılında AKUT ile kurumsal işbirliği süreci başlatılmış; 1993 yılında Sivil Savunma ile bir protokol imzalanmış ve kamu ile kurumsal işbirliği tesis edilmeye başlanmıştır. 2000 yılında Başbakanlık, Türk Kızılay’ı, bazı 112 ve itfaiye birimleriyle başlatılan protokole dayalı işbirliği, sonraları İTÜ, Dokuz Eylül Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı ve Kandilli Rasathanesi ile devam etmiştir. MGK Genel Sekreterliği tarafından 2005 yılında başlatılan afet ve acil durum konulu tatbikatlarda telsiz haberleşmesi TRAC tarafından üstlenilmiştir. Başbakanlık ve Sivil Savunma ile imzalanmış olan protokoller, 5902 sayılı yasanın yürürlük kazanmasından itibaren yasanın ilgili hükmü gereği AFAD’a kendiliğinden devrolmuş bulunmaktadır.

1988 yılında 88/12777 sayılı Yönetmelik ile mevzuata girmekle birlikte fiili uygulama bulmayan "Haberleşme Hizmet Grubu" mekanizmasına, 1999'daki İstanbul tepremlerinden önce işlerlik kazandırılmasına öncülük edilmiştir. Haberleşme sektörünün ana aktörleriyle afetlere hazırlık konusunda "Haberleşme Hizmet Grubu" ekseninde İstanbul’da bu başlayan işbirliği 2015 yılında yeni bir aşamaya girmiş ve ülke çapına yayılmıştır. Haberleşme Hizmet Grubu, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Belgesinde yer alan 28 Hizmet Grubundan biri olup; "öncelikli" olarak nitelendirilmiş bulunmaktadır. TRAC, 2015 yılında Ulusal Düzey Haberleşme Hizmet Grubuna "Destek Çözüm Ortağı" sıfatıyla atanmıştır.

TRAC, Bakanlar Kurulu Kararı ile Türkiye'nin "ulusal derneği" olarak tescil edilmiştir ve alanında "TÜRKİYE" adını taşımaya lâyık görülmüş tek dernektir. Halen yurt çapında 54 Şube ve 24 Temsilcilik ekseninde örgütlenmiş bulunmaktadır. Şubelerimizin tümü bir veya birden çok röle, bazıları HF (kısa dalga) istasyonu ve/veya Seyyar Haberleşme Aracına sahiptir.

Kandilli Rasathanesi ile imzalanmış işbirliği protokolü çerçevesinde, öncelikle deprem rasatlarının otomatik ve kesintisiz (internet ve telefondan bağımsız olarak, afet koşullarında bile ulaştırılacak şekilde) dağıtımını amaçlayan ve Amatör Telsizciliğin özgün ürünü olan “APRS” yöntemiyle çalışan bir ağ kurulup çalıştırılmıştır. Halen 60’dan fazla vilayeti kapsayan, çevremizdeki 8 ülkeye ulaşan ve sistematik şekilde geliştirilen bu ağdan gelecekte tsunami uyarılarının da dağıtılması planlanmaktadır.

TRAC Ankara Şubesi

Derneğimiz, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetine (TRAC) bağlı olarak Ankara Şube Başkanlığı şeklinde teşkilatlanmıştır. Şubemiz, üye amatörlerin kendilerini geliştirebilmeleri amacıyla etkin bir iletişim ortamı sunmakta; ayrıca özel günlerde düzenlediği etkinlikler ile teknik uygulamaya dönük saha çalışmaları gerçekleştirmektedir. Tüm faaliyetler üyelerimizin ve diğer amatörlerin gönüllü destek ve katılımlarıyla yürütülmektedir.

Gönüllü katılımla yapılan çalışmalar, verilen toplum hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve bu hizmetlerle elde edilmiş bulunan uzmanlığın geliştirilmesi için haberleşme ve elektroniğe meraklı, araştırmacı ve paylaşımcı ruha sahip, ayrıca topluma hizmet vermeyi önemseyen her bilinçli yurttaşımızı amatör telsizciliği öğrenmeye ve camiamıza katılmaya davet ediyoruz.

YM2KT Röleleri

YM2KT çağrı işaretli TRAC Ankara Şubesi tarafından, biri VHF diğeri UHF bandında olmak üzere, 2. bölgede hizmete sunulmuş iki adet röle bulunmaktadır.

RV54 Rölesi

Mevki  :  Elmadağ - ANKARA
Enlem  :  39°48'08"K
Boylam  :  32°59'17"D
QTH  :  KM69LT
Rakım  :  1840 m.
Bant  :  VHF
Donanım  :  Vertex VXR-9000
Güç  :  25 W
TX  :  145,075 MHz.
RX  :  145,675 MHz.
Ton  :  88,5

RU752 Rölesi

Mevki  :  Elmadağ - ANKARA
Enlem  :  39°48'08"K
Boylam  :  32°59'17"D
QTH  :  KM69LT
Rakım  :  1840 m.
Bant  :  UHF
Donanım  :  Vertex VXR-9000
Güç  :  25 W
TX  :  431,800 MHz.
RX  :  439,400 MHz.
Ton  :  88,5

TRAC Logosu

Vektörel logo için tıklayınız.TRAC logosunun vektörel çizimi Ankara Şb. YK Üyesi TA2NUH Murat AYDAN tarafından yapılmış olup; her türlü kullanım hakkı TRAC'a aittir. İndirmek için https://trac.org.tr/amatorun-kosesi/projeler-ve-makaleler/download adresini ziyaret edebilirsiniz.