YM2KT

YM2KT

Bağlanıyor...

Üyelik

TRAC üyesi olmak bir ayrıcalıktır!

Derneğimiz, Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyetine (TRAC) bağlı olarak Ankara Şube Başkanlığı şeklinde teşkilatlanmıştır. Gönüllü katılımla yapılan bu toplum hizmetlerinin sürdürülebilirliği ve bu hizmetlerle elde edilmiş bulunan uzmanlığın geliştirilmesi için, haberleşme ve elektroniğe meraklı, araştırmacı ve paylaşımcı ruha sahip, ayrıca topluma hizmet vermeyi önemseyen her bilinçli yurttaşımızı amatör telsizciliği öğrenmeye ve camiamıza katılmaya davet ediyoruz.

Üyelik Aidatı

2021 Üye Aidat Payları
Uluslararası Amatör Radyo Birliği (IARU)
Katkı Payı
23 TL.
TRAC Genel Merkezi
Katkı Payı
5 TL.
TRAC Ankara Şubesi
Üyelik Aidatı
12 TL.
Toplam 40 TL.

2021 yılı üyelik aidatımız 40 TL. olarak belirlenmiştir. Bu tutarın 23 TL'si* katılım bedeli olarak Uluslararası Amatör Radyo Birliğine (International Amateur Radio Union, IARU), 5 TL'si ise Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezine (TRAC) aktarılacak olup; yalnız 12 TL'si TRAC Ankara Şube Başkanlığı hesabına gelir kaydedilecektir.

* IARU katkı payları 1,8 İsviçre Frangı (CHF) olarak ilan edilmiştir. Yıl sonundaki kurun beklenenden daha yüksek olması hâlinde, kur farkından kaynaklanan fark aidat gelirleri ve bağışlardan karşılanacağından, bağışlarınız bizler için son derece değerlidir.

Bağış ve Destek

TRAC Ankara Şubesi tüm faaliyetlerini üyelerinin ve sponsorlarının desteği ile gerçekleştirmektedir. Ülkemizin afet anında görev üstlenmesini beklediği TRAC üyesi amatörler olarak hepimiz üzerimize düşen ödevlerin bilincindeyiz. Sizleri de şubemize bağışta bulunmaya ve bu kutsal ödevin onurunda pay sahibi olmaya davet ediyoruz.

Aidat ve Nakdi Bağışlarınız için Hesap Numaramız:

T.C ZİRAAT BANKASI
IBAN: TR29 0001 0008 3389 0315 6350 01
Hesap Adı: T.R.A.C. TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ ANKARA

* Aidat ödemelerinizde lütfen TC kimlik numaranızı ve "aidat" ibaresini açıklama olarak belirtiniz. Hesap adını T.R.A.C. olarak yazmanız yeterli olacaktır. Aidatını vaktinde ödeme nezaketi gösteren tüm üyelerimize ve bağışlarıyla bizleri güçlendiren tüm hayırseverlere yürekten teşekkür ederiz.